Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Dekret Biskupa Kieleckiego

chalice 1591668 640DEKRET

w sprawie celebracji

WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

Zgodnie z zarządzeniami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” oraz Notą wyjaśniającą z dnia 26 marca 2020 r. celebracje Triduum Paschalnego mogą odbywać się w kościele katedralnym, kościołach parafialnych oraz w Wyższym Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach zakonnych.

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA

 

NIEDZIELA PALMOWA

Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe wejście (bez jakiejkolwiek procesji). Można dokonać błogosławieństwa palm posługując się tekstem przewidzianym w MR s. 107. Nie należy używać pobłogosławionej wody. Po modlitwie błogosławieństwa następuje akt pokuty.

MSZA KRZYŻMA

Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana o godz. 10.00 bez odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Oleje będą do odebrania po Świętach Wielkanocnych (po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu przyjazdu Księży Dziekanów lub Księży przez nich wskazanych z Kancelarią Parafii Katedralnej). Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem. Należy pamiętać, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać błogosławieństwa oleju do namaszczenia chorych jednorazowo w czasie celebracji tego sakramentu (zob. Sakramenty chorych. Obrzędy
i duszpasterstwo, nr 21b; 22).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

2. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie przenosi się Najświętszego Sakramentu, pozostaje On w głównym tabernakulum. Nie oznacza to jednak rezygnacji z przygotowania tzw. ciemnicy, której dekoracja będzie ukazywała wydarzenie pojmania i uwięzienia. Po umieszczeniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum przewodniczący wraz
z posługującymi klęka przed nim. Następuje śpiew hymnu Sław, języku tajemnicę. Następnie kapłan pozostaje chwilę w cichej adoracji, po czym on i posługujący przyklękają i powracają do zakrystii. Jeśli tabernakulum znajduje się poza przestrzenią prezbiterium, do miejsca jego instalacji przechodzi tylko przewodniczący liturgii.

3. Nie należy używać kadzidła. Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz. Przed tabernakulum pozostawiamy jedynie rozłożony korporał.

4. Celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj wielkoczwartkowej adoracji.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

1. Do Modlitwy Powszechnej w czasie Liturgii należy dodać wezwania odnoszące się do sytuacji pandemii przygotowane dla Diecezji Kieleckiej, które stosujemy jako modlitwa nr 10 (nie wprowadzamy tego wezwania jako dodatkowego, aby nie dublować tekstu o podobnej wymowie).

2. Część druga: Adoracja Krzyża. Należy użyć formy drugiej (zob. MR
s. 141nn). Nie należy wnosić krzyża w procesji, ale umieścić go
w prezbiterium przed rozpoczęciem liturgii. Nie ma ucałowania krzyża zarówno przez celebransa, jak i pozostałych uczestników liturgii. Po odsłonięcie krzyża i zakończeniu śpiewu przewidzianego na ten moment, kapłan ukazuje wszystkim krzyż do adoracji. Wszyscy pozostają w postawie klęczącej zachowując milczenie.

3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez głęboki skłon lub przyklęknięcie.

4. Nie należy pozostawiać krzyża w miejscu gdzie dostępny byłby on do ucałowania.

5. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

6. Ofiara na utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, która miała miejsce w tym dniu, zostaje przełożona na niedzielę 13 września br.

WIELKA SOBOTA

Nie należy organizować błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny
w parafiach – zarówno w świątyniach, jak i w miejscach poza nimi. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów przed niedzielnym posiłkiem jest dostępny na stronie internetowej Diecezji Kieleckiej, należy umieścić go również na stronach parafialnych.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Pomimo sprawowania liturgii Wigilii Paschalnej bez obecności licznych wiernych należy zachować przepisy dotyczące pory celebracji. Należy pamiętać o zakończeniu adoracji przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym
w grobie Pańskim przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej.

1. Liturgia światła

Należy pominąć rozpalanie ognia i procesję do ołtarza. Świątynia pozostaje zatem oświetlona. Paschał umieszczamy przed rozpoczęciem liturgii w prezbiterium. Celebracje rozpoczynamy znakiem krzyża i pozdrowieniem wiernych. Można użyć zachęty podanej na Wigilię Paschalną w MR nr 8, s. 151, po nim następuje przygotowanie paschału jak w pkt. 10-12 (paschał należy zapalić od wcześniej przygotowanej płonącej świecy). Następuje śpiew Orędzia Wielkanocnego. Nie należy stosować okadzeń.

2. Liturgia słowa

Pozostaje bez zmian.

3. Liturgia chrzcielna

Należy zachować jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bez pokropienia wodą. Pomija się litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i błogosławieństwa wody do pokropienia.

Jeśli w najbliższym czasie celebrowany będzie sakrament chrztu świętego, błogosławieństwo wody odbywa się za każdym razem, bez jej przechowywania (należy użyć formuły błogosławieństwa wody na wszystkie okresy roku wersja „B” lub „C”; zob. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, s. 41- 43).

4. Liturgia Eucharystyczna

Pozostaje bez zmian. Należy zwrócić uwagę na stosowną ilość komunikantów konsekrowanych w tym dniu, tak aby nie przechowywać nadmiernych ilości. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej
i błogosławieństwie nie należy na nowo umieszczać Najświętszego Sakramentu do adoracji.

5. Procesja rezurekcyjna

W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii należy udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed drzwiami kościoła, a następnie zachować porządek wskazany w Mszale Rzymskim, jak po powrocie procesji do ołtarza głównego (Zob. MR: Procesja rezurekcyjna, nr 71). Tę samą formę zachowujemy zarówno wtedy, gdy procesja rezurekcyjna do tej pory miała miejsce na zakończenie Wigilii Paschalnej, jak i przed rozpoczęciem Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną o poranku (w tym przypadku również pomijamy procesję a stosujemy powyższe wskazania).

6. Komunia święta poza Mszą świętą

W czasie Triduum Paschalnego Komunię św. poza Mszą św. można rozdzielać wiernym od zakończenia Mszy św. Wieczerzy Pańskiej aż do rozpoczęcia Liturgii Wielkiego Piątku. Nie należy tego czynić po zakończeniu celebracji tego dnia aż do Wigilii Paschalnej.

Zarówno w tym dniu, jak każdym innym, kiedy możliwe jest rozdzielania Komunii św. poza Mszą św., należy zachować obowiązujące zasady przewidziane przez Obrzędy Komunii św. poza Mszą św.: akt pokuty, odczytanie Słowa Bożego, Modlitwa Pańska, Obrzęd Komunii, modlitwa końcowa oraz błogosławieństwo.

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

Diecezjalne Studium Organistowskie

Diecezjalne Studium Organistowskie w Kielcach rozpoczynające 30 jubileuszowy rok działalności, ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020.

Egzamin wstępny odbędzie się w drugą sobotę września tj. 14 września 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Studium przy ul. Wesołej 54 w Kielcach.

Na egzamin przynosimy komplet wymaganych dokumentów, których wykaz jest umieszczony w czasopiśmie Śpiewajmy i grajmy Bogu oraz na stronie Studium.

Wymagania:

- umiejętność podstawowej gry na fortepianie (2 proste utwory),

- sprawdzenie predyspozycji słuchowych (melodycznych i harmonicznych),

- sprawdzenie predyspozycji rytmicznych,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin odbywa się indywidualnie przed Komisją Studium.

Studenci Studium nabywają umiejętności:

- gry na organach podczas liturgii a także gry koncertowej,

-prowadzenia śpiewów liturgicznych,

-animowania życia muzycznego w parafiach,

-prowadzenia chórów zespołów śpiewaczych, chórów, scholi gregoriańskich.

Ks. Przemysław Moćko
WICEDYREKTOR DIECEZJALNEGO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO
IM. ŚW. CECYLII I KS. PROF. ZBIGNIEWA ROGALI W KIELCA

Koncert "Krzyż i Orzeł"

14358733 1263526366991211 6503489665907142743 n

Koncert Jubileuszowy

KRZYŻ I ORZEŁ

1050 lat od Chrztu Mieszka

Bazylika Katedralna 14 października o godz. 18

Kompozycje: Paweł Łukowiec

Tekst: ks. Tomasz Rusiecki

 

 

Wykonawcy:

Jerzy Zelnik - narrator

Renata Drozd - sopran

Monika Kolasa Hladkova - mezzosopran

o. Rafał Kobyliński - baryton

Zofia Sondej - sopran dziecięcy

Paweł Łukowiec - organy

Chór Kameralny Fermata i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kieorwnictwem Ewy Robak

Ewa Robak - dyrygent

Krzysztof Sztekmiller - realizacja dźwięku

Patronat Honorowy

Jego Ekscelecja Ksiądz Biskup Jan Piotrowski

Ordynariusz Kielecki

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan 1939-2017.

 

Przyjmij Panie Twojego sługę i umiłowanego syna a naszego Pasterza do Twojej niebieskiej chwały. Podnieś na niego Swoje miłosierne oczy i pozwól dołączyć do grona Apostołów. Ty go przecież wybrałeś spośród ludu i do ludu posłałeś, dając szczególną łaskę Uczestnictwa w Twoim Boskim Kapłaństwie. Dziękujemy za trud i poświęcenie biskupa Kazimierza w budowaniu i umacnianiu Kościoła Kieleckiego. Zamykamy dziś w pamięci i otaczamy naszą modlitwą.