Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Apostolat Maryjny

 

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

401px Vladimirskaya

 

- pogłębiać kult Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie

 

 

 

- oddziaływać na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w obliczu śmierci

- szerzyć braterską miłość i likwidować obojętność, niechęć, niezgodę, napięcia, długotrwałe sąsiedzkie względnie rodzinne niesnaski i nieporozumienia.

 

 

Członkowie Apostolatu pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii, przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddanie się do Jej dyspozycji. Cechą charakterystyczną apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będących w potrzebach duchowych i materialnych. Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora będąca warunkiem Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

Prawa i obowiązki członków:

Członkowie Apostolatu (przyjęci uroczyście przez Dyrektora Krajowego wg zatwierdzonego ceremoniału) zobowiązywani są do okazywania czci Matce Najświętszej i rozpowszechniania tej czci w otoczeniu, do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej - o ile to możliwe – codziennie; czytania Pisma Świętego i książek religijnych w zależności od potrzeb religijnych i duchowych oraz do rozprowadzania ich; codziennego odmawiania przynajmniej jednej tajemnicy różańca w intencjach apostolskich; noszenia Cudownego Medalika, jako znaku obecności Maryi w naszym życiu i częstego odmawiania modlitwy słowami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy” comiesięcznego spotkania w grupach; uczestnictwa w cotygodniowych nabożeństwach maryjnych; udziału w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, względnie tzw. Dniach wspólnoty.

Opiekunem naszej Grupy Apostolatu Maryjnego jest ks. Kapelan Jan Wiech.