Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Grono Przyjaciół WSD

Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

 IMG 6016

1. CELE STOWARZYSZENIA

- modlitwa za powołanych i o nowe powołania;

- tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;

- ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia...) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;

- w miarę możliwości - praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

2. CZŁONKOSTWO - OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE

Kto może należeć do "Grona Przyjaciół WSD w Kielcach?

Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców!).

W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:

- rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów;

- chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia!)

- wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

Formy uczestnictwa i zobowiązania:

1. Przyjaciel Seminarium - może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. "Pod Twoją obronę...") oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc;

2. Sympatyk Seminarium - może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. "Pod Twoją obronę...") oraz - w miarę możliwości - postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!

Przywileje:

Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków - żywych jak i zmarłych - modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto każdy Przyjaciel i Sympatyk Seminarium otrzyma 2 razy do roku „List do Przyjaciół” informujący o życiu w Seminarium.

3. JAK ZOSTAĆ PRZYJACIELEM LUB SYMPATYKIEM?

Należy przesłać na adres Stowarzyszenia deklarację, w której trzeba podać następujące dane:

1. imię i nazwisko; 2. data urodzenia; 3. parafia; 4. adres; 5. zaznaczyć czy chce być Przyjacielem, czy Sympatykiem?; 6. podpis własnoręczny lub - w przypadku dzieci - jednego z rodziców.

4. ADRES

STOWARZYSZENIE „GRONO PRZYJACIÓŁ WSD

W KIELCACH”

ul. Jana Pawła II, 7

25-025 KIELCE

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w naszej wspólnocie parafialnej prowadzona jest modlitwa za kapłanów, za siostry i braci zakonnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła powszechnego, dla naszej kieleckiej diecezji i parafii p.w. Chrystusa Króla w Kielcach.
Modlitwę prowadzą Siostry i Bracia z Kół Żywego Różańca i innych wspólnot.

Opiekunem Grona Przyjaciół WSD w Kielcach jest ks. proboszcz Jerzy Marcinkowski. Na dzień 31. grudnia 2014 roku, nasze Parafialne Grono Przyjaciół WSD w Kielcach liczyło 21 członków i kilku sympatyków. Zapraszamy!

Modlitwa o powołania św. Jana Pawła II

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by - odpowiadając na Twoje wołanie - przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.