Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Litanie

 

bible 641636 1280

Litania do Chrystusa Króla

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości - przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat został stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pasterzy i mędrców,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi - panuj nad nami!
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokorny, dla wyszydzenia szatą szkarłatną odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uznałeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, który obdarzyłeś nas królewskim darem Twej miłości - Eucharystią świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego - panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który małżeństwo podniosłeś do godności sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez ukryte życie w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który własnym trudem uświęciłeś pracę człowieka,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzicom młodzieńca z Naim, córkę Jaira i wskrzesiłeś przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Władco nad władcami - panuj nad narodami!
Chryste, Królu nieśmiertelny wieków,
Chryste, Królu wiecznej chwały,
Chryste Królu, Książę pokoju,
Chryste Królu, którego królestwo jest nieskończone,
Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami,
Chryste Królu, który ukazujesz miłość wszystkim narodom, a szczególnie tym, które są Tobie wierne,
Chryste Królu, który strącasz władców z tronu, a wywyższasz pokornych,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją pełną miłości modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

W. Pan zasiada jako Król na wieki.
O. Pan błogosławi swój lud pokojem.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 bible 641636 1280

 

Litania o Miłosierdziu Bożym

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupiciela świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufamy....

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy....

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy...

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy...

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy...

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące ludziom zawsze i wszędzie,

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie

w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz

za nas, w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia

gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

P. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

MÓDLMY SIĘ

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

 

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione,

a skarby litości nieprzebrane,

wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach

nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia,

który z Tobą i Duchem Świętym,

okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.