Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Modlitwy różne

                           

you shall love the lord your god 1 833297 m

 

Modlitwa codziennego ofiarowania

 

                                                                

     Panie Jezu Chryste,     \          


    Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako  uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
     W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją, przez Jej pośrednictwo proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty poleca naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, abym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.
     Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu.
Amen.

 

 you shall love the lord your god 1 833297 m

 

 

                                   Modlitwa młodych

 

                                            O Panie!
                                            Ty powierzyłeś w nasze dłonie budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.
                                            Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia,
                                            Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,
                                            także w ubogim i cierpiącym.
                                            Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.
                                            Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.
                                            Pójście za Twoim głosem bez oglądanie się wstecz daje radość i szczęście.
                                            Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.
                                            Pragniemy jednak prawy i dobra.
                                            Niech każdy z nasz na wskazanym przez Ciebie miejscu
                                            zapragnie i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,
                                            którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością.
                                            Amen.

 

you shall love the lord your god 1 833297 m

 

                                   Modlitwa przed egzaminem

 

                                            Przyjdź, Duchu Święty.
                                            Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
                                            Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
                                            Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność
                                            Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
                                            Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
                                            Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
                                            Oczyść nas z pychy, pogłębiaj nasza pokorę.
                                            Wlej w nas umiłowanie Prawdy. Prowadź nas ku Sobie.
                                            I daj, aby nasza praca przyniosła plon w wieczności. Amen.

 

you shall love the lord your god 1 833297 m

 

                                  Modlitwa studenta

 

                                          Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,abym szedł z Tobą do Ojca.
                                          Bądź moim światłem, bądź moją siłą.
                                          Bądź moim Nauczycielem i Mistrzem,od którego uczę się i za którym idę.
                                          Powierzam Ci Panie, swoje życie i składam u Twoich stóp wszystkie troski związane ze studiami.
                                          Wiem, że nie obdarzasz mądrością leniwych i że na każdy sukces trzeba zapracować.
                                          Niech Twoje Słowo uświęca mnie, a łaska, którą obdarzasz, da mi siłę na kolejne dni zajęć.
                                          Amen.

                                          Święty Janie Kanty,patronie studentów, módl się za nami.

 

you shall love the lord your god 1 833297 m

 

Modlitwa wakacyjna

 

Boże - Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata. A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie. Amen. Panie Jezu, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli morza i nie bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami. Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam pomysły. Może się z nimi czymś podzielimy? Pomóż nam uczynić to z radością, dla Ciebie, Panie.

Amen

you shall love the lord your god 1 833297 m

                                  

Modlitwy po  łaicnie

SIGNUM SANCTAE CRUCIS

 

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen


ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen


DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.


UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

 

SYMBOLUM APOSTOLORUM

 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae;
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine;
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;
carnis resurrectionem;
vitam aeternam.
Amen.


SKŁAD APOSTOLSKI

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

RATIO DOMINICA

 

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen. 


MODLITWA PAŃSKA

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen. SALUTATIO ANGELICA Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. 


POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. ORATIO AD ANGELUM CUSTODEM Angele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.


MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

 

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen. ORATIO PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.


MODLITWA ZA WIERNYCH ZMARŁYCH

 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen ANGELUSV. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena...V. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.V. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.


MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.