Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Historia powstania Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Kielcach

Początkowo posługę duszpasterską na Baranówku i Barwinku sprawowano w drewnianej, prowizorycznej kaplicy, zbudowanej od strony ulicy Batorego.
Parafię p.w. Chrystusa Króla erygował ksiądz biskup Czesław Kaczmarek 19.marca.1939r. wydzielając jej terytorium z parafii katedralnej.
Właściwą budowę kościoła rozpoczęto jeszcze wiosną w 1938r. i przerwano w 1939r. ze względu na wybuch II wojny światowej i tragiczny dla mieszkańców dzielnicy czas okupacji.
Od 1939 roku do 1945 roku, czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie od 1945 do 1965roku, ze względu na nieprzychylność ówczesnych władz komunistycznych nie prowadzono żadnych prac budowlanych przy fundamentach i fragmentach murów kościoła.
Świątynię w dzisiejszym kształcie, po niezwyle trudnych staraniach, odmowach i długim oczekiwaniu na konieczne zezwolenia, zbudowano "szybko", w latach 1965-1968. Wroga wobec Kościoła, polityka ówczesnych władz wymusiła całkowitą zmianę planów struktury architektonicznej, na zgodną z wymogami tzw. „socrealizmu”.
W tych trudnych latach głównym budowniczym był ks. proboszcz Władysław Nawrot, pomagający mu ks. wikariusz Andrzej Biernacki i wielu odważnych parafian, którzy włożyli w to dzieło, ogrom swojej pracy i zapobiegliwości.
Ponieważ rozeszły się pogłoski, że powstała budowla w jej "wyjątkowym" kształcie, może zostać zamieniona przez ówczesne władze na kino lub salę gimnastyczną, kościół został szybko konsekrowany dnia 02.czerwca1968 roku przez biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza.
W latach dziewięćdziesiątych, na fali zmian demokratycznych, które przyniósł czas "Solidarności", z inicjatywy księdza proboszcza Mariana Goska, została wybudowana, od strony południowej kościoła, wolno stojąca wieża - dzwonnica. To wydarzenie powiązano z krótkim pobytem na terenie parafii p.w. Chrystusa Króla, papieża Polaka, Jana Pawła II, co upamiętnia umieszczona na ścianie dzwonnicy tablica pamiatkowa.
(Papieski helikopter lądował na pobliskim stadionie lekkoatletycznym 3 i 4 czerwca 1991 roku.)

Czytaj więcej...