Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Pogrzeb chrześcijański

candle 553760 1280Z prawa do pogrzebu katolickiego mogą skorzystać ci, którzy przez całe życie posiadali jawny związek z Chrystusem i Kościołem:

- uczestniczyli we Mszy Św. w niedziele i święta;

- przystępowali do sakramentów świętych /spowiedź i Komunia Św./;

- zachowywali przykazania Boże i kościelne;

- uczestniczyli w życiu parafii /zaangażowanie w pracach i działalności Kościoła/;

- spotykali się z miejscowym duszpasterzem w czasie wizyty duszpasterskiej.

* Kodeks Prawa Kanonicznego mówi wyraźnie, że niektórym osobom należy odmówić pochówku chrześcijańskiego. Wymienione są trzy kategorie takich osób:

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

– osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

– inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym...” (KKK 1684). Pogrzeb „nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów” (KKK 1684). Pogrzeb wreszcie powinien wyrażać prawdę o rzeczywistym związku zmarłego z Kościołem, ponieważ liturgia pogrzebowa podkreśla to w następujących słowach: „Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem” lub „pracował i cierpiał z Chrystusem”, lub też „Jezu, Ty posilałeś naszego brata Najświętszym Ciałem i Krwią swoją”.

Jak brzmią słowa modlitw liturgicznych, skoro wszyscy wiedzą, że to nieprawda? Skoro ktoś za życia nie chciał korzystać z łaski wiary, to nie powinien także po śmierci korzystać z przywileju pogrzebu chrześcijańskiego, zarezerwowanego dla osób wierzących. Trzeba mieć tę świadomość przy załatwianiu formalności w urzędzie parafialnym.

Aby pogrzeb chrześcijański został należycie przygotowany, należy spełnić następujące warunki:

1. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem w kancelarii parafialnej potrzebny jest Akt zgonu wystawiony przez lekarza potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego, który jest podstawą przy pochówku na cmentarzu. (Godzinę rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych ustalamy najpierw w kancelarii parafialnej a następnie powiadamiamy zakład pogrzebowy).

2. Jeżeli zmarły przebywał w szpitalu, dobrze jest przedstawić zaświadczenie o przyjęciu tam sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii Św., wystawionego przez kapelana szpitala.

3. Jeżeli zmarły ostatnio mieszkał dłuższy czas poza terenem parafii, potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na pogrzeb w naszej parafii.

4. Dzień wcześniej lub 15 minut przed samym pogrzebem jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, aby przyjąć Komunię Św. w intencji zmarłego w czasie uroczystości żałobnych.

5. Przyjęło się w naszej parafii, że po uroczystościach żałobnych sprawowana jest w 30 dzień po śmierci, Msza Święta od uczestników pogrzebu. Jeżeli uważa się to za stosowne, to rodzina zmarłej/go może zamówić więcej Mszy Św. lub Msze Św. gregoriańskie /wg własnego uznania/. Msza Święta to najpiękniejszy dar modlitwy i wyraz pamięci jaki możemy ofiarować za zmarłą osobę.