Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Zawsze wprowadzaj pokój

you shall love the lord your god 1 833297 mXXV NIEDZIELA ZWYKŁA
DRUGIE CZYTANIE – Jk 3,16-4,3

Najmilsi:
Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Panie Jezu, każdego dnia świat daje mi lekcję życiowej mądrości. Podpowiada, w jaki sposób rozmawiać z kimś, od kogo zależy rozstrzygnięcie ważnej dla mnie sprawy. Wskazuje szereg sprawdzonych metod prowadzących do osiągania kolejnych celów. Zachęca do interesownych znajomości, układów, przebiegłości, cwaniactwa. Taka mądrość świata opiera się na względach ludzkich i obłudzie. Jakże bardzo kontrastuje z nią mądrość zstępująca z góry, to jest od Ciebie, Panie, ta, którą zachwala Twój Apostoł. Tę mądrość zdobywa się na modlitwie, na rozważaniu Twojego słowa z poddaniem się woli Bożej. Celem staje się wtedy nie zaspokajanie własnych żądz, ale wypełnienie Bożego planu zbawienia. Zdobywana w ten sposób mądrość oczyszcza intencje serca, skłaniając je do zgody, ustępliwości, posłuszeństwa, miłosierdzia.
O dar mądrości Twojej proszę Cię, Panie. Niech Twoja mądrość przemieni kłótliwych zazdrośników w siewców sprawiedliwości i pokoju.


BOGUsław

Módl się i kochaj

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
DRUGIE CZYTANIE – Jk 2,14-18


banner 949932 1280Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.


Panie Jezu, Twój Apostoł wprost przymusza mnie do przyjrzenia się mojej wierze.
Wierzę, że słowo, które rozważam, pochodzi od Ciebie.
Wierzę, że jesteś prawdziwym Synem Bożym, który z miłości przyszedł na świat, aby zbawić ludzi.
Wierzę, ze jesteś, Panie, moim jedynym Zbawicielem.
Wierzę Twojej miłości, bo za mnie oddałeś swoje życie.
Wierzę, że Twoje słowo ma moc przemieniać ludzkie serca.
Gdybym jednak poprzestał na głośnym nawet wyznawaniu wiary, pozostałaby ona martwą. A martwa wiara byłaby bezużyteczna. Nikomu by nie pomogła i nie przyniosłaby zbawienia, tylko drżenie podsycane lękiem.
Ty jednak, Panie, domagasz się wiary żywej, takiej, która wyraża się w uczynkach miłości.
Proszę Cię, Panie, niech Twoje słowo ożywia moją wiarę i moją miłość, żebym czynił więcej dobra.


BOGUsław

 

Miłość bezwarunkowa

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
DRUGIE CZYTANIE – Jk 2,1-5


pray 1492815 640 1Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?


Panie Jezu, Twój Apostoł mocno dowartościowuje ubogich. Sprzeciwia się zaś wyróżnianiu bogatych. Chrześcijanin nie może oceniać ludzi patrząc na ich zamożność czy status społeczny. Nie powinien kierować się zewnętrznym wyglądem, nie mając wglądu do ludzkich serc. A tam jest prawdziwe bogactwo człowieka. Tam kryje się tajemnica Bożego wyboru. W Bożym osądzie ubogiemu bliżej jest do Boga, bo nie odgradzają go od Niego ziemskie bogactwa. Gdy w Bogu pokłada nadzieję, jest prawdziwie bogaty, jego bogactwem jest sam Bóg i całe Jego królestwo.
Muszę przyznać, że wcale nie jest łatwe takie patrzenie na ludzi. Spotykając kogoś pierwszy raz, chciałbym znać jego pozycję społeczną, wiedzieć jak mieszka, jakim jeździ samochodem... A przecież liczy się tylko to, w jaki sposób zaświadczę przed nim o Tobie.


BOGUsław

Słowo Boże czy światowe pragnienia

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
DRUGIE CZYTANIE – Jk 1,17-18.21b-22.27


krzyzBracia moi umiłowani:
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

Panie Jezu, Twój Apostoł przypomina mi, że wszystko, co dobre, otrzymałem od Boga, który jest Ojcem całego stworzenia. On jest niezmiennie dobry, Jego dobroć panuje nad światem, który nieustannie się zmienia.
Bóg jest dla mnie niezmiennie dobry, pomimo zmienności mojego serca. Z miłości dał mi życie i nieustannie je odnawia. Prowadzi mnie swoim słowem, bo zależy Mu na mnie. Pomimo moich upadków. Czyni to z wielką łagodnością i równocześnie stanowczo, bo miłość Jego jest nieodwołalna i bardzo chce mnie zbawić. Moc zbawienia jest w Jego słowie, ale ode mnie zależy, czy wprowadzę je w czyn. Tak wiele ode mnie zależy.
Nie mogę oszukiwać samego siebie. Przyglądam się więc mojej religijności.
Iloma sierotami się opiekuję?
Ile wdów wspomagam?
Co tak naprawdę kieruje moimi czynami: słowo Boże czy światowe pragnienia?


BOGUsław